Nový skautský rok

Po letních prázdninách je tu nový skautský rok. Určitě nás v něm čekají velké věci. Těšme se na ně a mysleme na to, že stejně jako zrnko písku tvoří pláž a teprve každý jednotlivý strom vytvoří les, tak i velké věci a akce musí tvořit maličkosti a hlavně každý z nás.

Roverské heslo je “Sloužím!”. Ne ve smyslu jsem otrokem a dělám věci, které mě nebaví, protože musím. Smyslem našeho hesla je aktivně hledat možnosti a pomáhat s věcmi, které nás rozvíjí, baví, otvírají nám nové možnosti, učí nás na základě nových zkušeností, jsou pomocí pro druhé a nakonec ve svém základě tvoří a rozvíjejí náš svět i to, co nás daleko přesahuje. Služba sobě, služba druhým, služba nejvyšší Pravdě a Lásce se tak spojí do jedné Služby.

“Sám řiď svůj člun.” říkal B.P. roverům před sto lety a tahle jeho rada je platná i dnes a bude platit v jakémkoli čase.
Rover je poutník, který se nebojí hledat cestu a překročit hranice své komfortní zóny, protože za nimi začíná nové poznání. Teprve tam, kde nás opouští dosud nabytá jistota, začíná nové dobrodružství.
Poutník se zastaví jen na chvíli, jen aby si odpočinul a nabral síly znovu vykročit, vedený touhou zjistit, co je za horizontem. Ten horizont je v krajině před námi, v lidském společenství kolem nás i v nás samých.
Takže do nového roku hodně odvahy, sil i radosti a poznávání na Tvé roverské pouti.

Alík

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *