Kořeny budoucnosti

Projekt k 30 letům svobodného skautingu v jehož rámci chceme v našem střediku vysázet 30 stromů. Je to náš první roverský projekt. Hlasováním jsme ho vybrali z hromady nápadů, která vznikla při brainstormingu s otázkou, jak chceme oslavit letošní výročí 30 let svobodného skautování. Více informací o projektu najdete na stránkách http://korenybudoucnosti.skauting.cz/